Proste dobrego początki, czyli jak polubić się z rachunkowością

24.99 

Dowiesz się m.in.:
– czym właściwie jest rachunkowość oraz czym różni się od księgowości;
– jakie są zadania oraz najważniejsze zasady rachunkowości;
– jak funkcjonuje podstawowe urządzenie księgowe jakim jest konto oraz jakie są jego typy i rodzaje;
– na czym polega pionowy oraz poziomy podział kont;
– co to właściwie jest zasada podwójnego zapisu oraz jaką funkcję pełni zestawienie obrotów i sald;
– czym są i co powinny zawierać dokumenty księgowe;

a także:
– czym są środki gospodarcze oraz jak kształtują się źródła ich finansowania;
– co to jest bilans i jakie wyróżniamy zasady bilansowe;
– jakie kategorie wpływają na kształtowanie wyniku finansowego w jednostce;
– czym jest oraz jakie wymogi powinien spełniać rachunek zysków i strat.

Kategoria: