Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i polityka cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników oraz plików cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.goloveyourself.pl 

Administratorem strony i danych osobowych jest Agnieszka Kościółek 3 Maja 4a Koszyce 32-130 Koszyce

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej polityki prywatności i polityki cookies proszę kontaktować się z administratorem poprzez adres e-mail: gly.goloveyourself@gmail.com

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez użytkownika na stronie www.goloveyourself.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.  Twoje dane są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieuprawnione. Dodatkowo ta strona posiada certyfikat SSL gwarantujący szyfrowanie przekazywanych danych. 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej polityki prywatności.

Dane osobowe, które przekazujesz na stronie goloveyourself.pl są chronione przez Administratora danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) popularnie nazywanym „RODO”, obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku.

Treść rozporządzenia dostępna jest pod tym adresem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Przetwarzane są te dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z tej strony. Są to: dane które podajesz np. w ramach wypełniania formularzy podczas składania zamówienia, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po serwisie czyli te, znajdujące się w plikach cookies oraz adres IP Twojego urządzenia.

Polityka cookies

Pliki cookies strony goloveyourself.pl nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookies.

Google analytics – te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji google analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej goloveyourself.pl

Facebook – te pliki cookies umożliwiają działanie funkcji statystyk facebook. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego skuteczności kampanii marketingowych. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej goloveyourself.pl oraz dopasowaniu reklam na facebooku.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe, które przekazujesz w tym serwisie są chronione przez Administratora danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) popularnie nazywanym „RODO”, obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku.

Przetwarzane są te dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z tej strony. 

Logi serwera

Korzystanie ze strony www.goloveyourself.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde takie zapytanie, jest zapisywane w logach serwera, które obejmują m.in. adres IP, czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane do identyfikacji czytelników, a informacje w nich zawarte mogą być wykorzystane np. do diagnozowania problemów technicznych z serwerem.

Dobrowolne podanie danych

Podanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych jest dobrowolne. W każdej chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu skontaktuj się z administratorem wysyłając maila na gly.goloveyourself@gmail.com

Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Kościółek 3 Maja 4a Koszyce 32-130 Koszyce

Administrator informuje niniejszym użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

Lh.pl sp. Z o.o., ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 poznań, nip: 7831711517 oraz regon: 302693647 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

Data publikacji polityki prywatności: 7.12.2020.na